Học SEO là phải biết thuật ngữ SEO, biết được các thuật ngữ SEO thì bạn mới có thể hiểu được bản chất của SEO, xem các thuật ngữ tại đây.